Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Αρχισαν οι μετατάξεις των εργαζομένων στην υγεία - Οι προς κάλυψη θέσεις

Από την Τετάρτη ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης μετάταξης στο χώρο της Υγείας. Οι 1.641 υπάλληλοι που θα τοποθετηθούν στις 1.754 κενές θέσεις του δημοσίου τομέα έχουν προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα στην υπηρεσία στην οποία βρίσκονταν.
Η σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη για την κινητικότητα των υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ, τευχ.Β΄, Αρ. Φύλλου 2247-10.9.2013).
Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται αναλυτικά οι πίνακες με τις κενές προς κάλυψη θέσεις στον χώρο της υγείας. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καθορίζουν τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων υγείας από τους οποίους προέρχονται οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα πρέπει εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής.

Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

Η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρονται σε πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...