Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

MEXΡΙ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε...Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση όσοι ταξιδιώτες εισέρχονται ή εξέρχονται από την EE, εάν κουβαλούν μαζί τους...
  λιγότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κυρίου Χάρη Θεοχάρη, για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται συμπλήρωση έντυπης δήλωσης που περιλαμβάνει:

•         τα στοιχεία του ταξιδιώτη (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας και τον μοναδικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης)
•         τα στοιχεία του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα,
•         τον αποδέκτη των χρημάτων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα,
•         το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων,
•         την προέλευση, τη χρήση τους την διαδρομή και το μεταφορικό μέσο!

Η δήλωση υποβάλλεται ενυπόγραφη από τον ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να ζητήσει να πάρει θεωρημένο αντίγραφό της. Στις περιπτώσεις που το έντυπο της δήλωσης χρησιμοποιείται απλά για καταχώρηση πληροφοριών, κατόπιν ελέγχου του ταξιδιώτη, δεν θα υπογράφεται από τον ίδιο ταξιδιώτη.

Οι δηλώσεις ακολούθως θα καταχωρούνται από το τελωνείο σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο, προς διασταύρωση και έλεγχο από τις Αρχές.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...