Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΛ.1257/2013- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1257/4.12.2013 του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3099/6.12.2013 τεύχος Β') με θέμα " Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Η διαδικασία αφορά στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ ήτοι στη κοινοποίηση κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης των τελευταίων με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στην απόδοση από μέρους τους των τυχόν κατασχεθέντων ποσών. 

2. Η αρμόδια κατά τα ανωτέρω υπηρεσία φορολογικής διοίκησης και μέσω του κόμβου Υ.Ο. αποστέλλει κατασχετήριο αίτημα ηλεκτρονικά μέσω μηνυμάτων (το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 3) προς τον κόμβο Π.Ι., ο οποίος το παραλαμβάνει και το προωθεί αυτόματα και χωρίς καμία επεξεργασία προς το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...