Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ


Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ για την εκτύπωση της ειδοποίησης του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης 2013.
Υπηρεσίες προς τους πολίτες - Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου http://www.gsis.gr
και με τους κωδικούς σας να εκτυπώσετε την ειδοποίηση του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης εφόσον υπάγεστε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...