Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Καλύμνου και Λέρου

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κατάργηση των ΔΟΥ - Καλύμνου και Λέρου 

Ο δήμαρχος Καλύμνου κ. Δημ. Διακομιχάλης απέστειλε αρμοδίως, την ακόλουθη επιστολή, σχετικά με την κατάργηση των ΔΟΥ Καλύμνου και Λέρου:
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
2. Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Μαυραγάνη
3. Γενικό Γραμματέα Εσόδων
κ. Χάρη Θεοχάρη
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Βουλευτές του Νομού
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Κύριοι Υπουργοί
Βασική αρχή κάθε διαρθρωτικής αλλαγής είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση των καταργήσεων των Δ.Ο.Υ.
Την εποχή της κρίσης και της μετανάστευσης των νησιωτών μας, το κράτος, αντί να πάρει μια σειρά μέτρων και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών στα μικρά ακριτικά νησιά, όπως τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, παρά και τα κατ' επανάληψη υπομνήματά μας, προχώρησε στην κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Καλύμνου και της Λέρου, κάνοντας δυσκολότερη τη ζωή σ' αυτά, εμποδίζοντας την όποια ανάπτυξη και μειώνοντας τα έσοδα (όπως είναι φυσικό) τελικά του κράτους.
Σύμφωνα με το άρθρ. 101 παρ. 4 του Συντάγματος, προβλέπεται η υποχρέωση του κοινού νομοθέτη και της Διοίκησης, κατά την κανονιστική τους δράση, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους και το άρθρ. 106 παρ. 1, όπου προβλέπεται η προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών, θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών πριν προβεί στην κατάργηση των Δ.Ο.Υ και εν προκειμένω της Καλύμνου, να κάνει μια μελέτη για τις συνέπειες της κατάργησης, ώστε με διάφορα μέτρα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μετά το κλείσιμό της.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου, που προηγήθηκαν της κατάργησης της Δ.Ο.Υ. Καλύμνου και της μεταφοράς της στην Κω, το Γ.Ε.Φ. θα εξυπηρετούσε επαρκώς τις συναλλαγές των πολιτών της Καλύμνου.
Η καθημερινή πρακτική απέδειξε ότι καμιά απολύτως ουσιαστική εξυπηρέτηση δεν παρέχεται από το Γραφείο αυτό.


Συγκεκριμένα:
α) Δεν χορηγεί επικυρωμένα αντίγραφα ΕΤΑΚ, που είναι απαραίτητα για όλες τις μεταβιβάσεις.


β) Φορολογικές ενημερότητες εκδίδει μόνο μέσω του TAXIS, εφ' όσον δηλαδή ο αιτών δεν έχει καμιά εκκρεμότητα, όπως δηλαδή μπορούν να τις εκδίδουν και οι λογιστές και οι συμβολαιογράφοι. Σε περίπτωση οφειλής και μετά την εξόφλησή της μέσω της Τράπεζας, ο φορολογούμενος πρέπει να περιμένει αρκετές μέρες, για να έρθει η ενημερότητα από την Δ.Ο.Υ. Κω.


Γι' αυτά, όπως ακόμα και για την έκδοση ενός παράβολου, οι κάτοικοι της Καλύμνου υποχρεώνονται να ταξιδεύουν στην Κω!
Το εντελώς παράλογο όμως, το οποίο και ταλαιπωρεί αφάνταστα την Κάλυμνο, συμβαίνει με το Τμήμα Κεφαλαίου.


Οι δηλώσεις όλων των μεταβιβάσεων (γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομίας και αγοραπωλησίας), στην καλύτερη των περιπτώσεων, για να μη μεταβαίνουν δηλαδή αυτοπροσώπως οι συμβαλλόμενοι στην Κω, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Δ.Ο.Υ. Κω, της οποίας όμως οι αρμόδιοι υπάλληλοι ευλόγως αγνοούν τις τοποθεσίες και τις συνθήκες της Καλύμνου και δυσχεραίνονται στην εκτίμηση της αξίας των ακινήτων, στις περιοχές που δεν υπάρχει ακόμα αντικειμενικό σύστημα.
Επί πλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η Δ.Ο.Υ. Κω έχει επωμιστεί όλο τον φόρτο εργασίας Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Αστυπάλαιας, Λειψών, Αγαθονησίου, Αρκιών Ψερίμου και Τελένδου!
Το προσωπικό του Τμήματος Κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ. Καλύμνου μετατέθηκε στην Κω, ενώ θα μπορούσε ένας υπάλληλος του τμήματος αυτού, να παραμείνει στην Κάλυμνο και να στεγάζεται σε διαθέσιμο και κατάλληλο χώρο του Δήμου Καλυμνίων, προκειμένου να παραλαμβάνει τις δηλώσεις και να προβαίνει άμεσα και ορθά, στις εκτιμήσεις των ακινήτων, λόγω της γνώσης των περιοχών της Καλύμνου και της προηγούμενης εμπειρίας ακολούθως, να τις διαβιβάζει ή και να τις μεταφέρει, κατά τακτά διαστήματα (π.χ. σε εβδομαδιαία βάση), στη Δ.Ο.Υ. Κω, για διεκπεραίωση.
Δηλαδή χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνση του Δημοσίου, μπορεί να εξυπηρετούνται σύντομα, ευέλικτα και δίκαια οι συναλλασσόμενοι, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστέρηση, ιδίως όταν πρόκειται για την Κάλυμνο, που οι κάτοικοί της, ως ναυτικοί κυρίως, μετακινούνται συνεχώς και η κάθε καθυστέρηση πολύ εύκολα δημιουργεί εμπλοκές και ματαιώνει τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, εις βάρος των ενδιαφερομένων και με παράλληλη απώλεια εσόδων για το Δημόσιο .


Πρόταση που μπορεί να επιλύσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα είναι η παρακάτω:


Να αποσπασθεί στην Κάλυμνο ένας υπάλληλος του Τμήματος Κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ. Κω και να στεγαστεί στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Καλυμνίων μαζί με τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γ.Ε.Φ. Καλύμνου. Μόνον έτσι μπορεί να δοθεί λύση σ' αυτό το σοβαρό πρόβλημα, προκειμένου να σταματήσει όχι μόνον η ταλαιπωρία του πήγαινε - έλα από την Κω, αλλά και η οικονομική αιμορραγία των Καλυμνίων ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά ο πληθυσμός του νησιού μας.


Οι κύριοι βουλευτές του Νομού Δωδεκανήσου που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια των όσων αναφέρω, είμαι βέβαιος ότι θα παρέμβουν άμεσα προς εσάς, και θα απαιτήσουν την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.
Σημειώνω ότι με αυτή την διορθωτική κίνηση, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.


Με εκτίμηση
--Ο--
Δήμαρχος
Δημήτριος 
Ελ. Διακομιχάλης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...