Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛ Α 1141178 ΕΞ 2014-ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ Ο.Ε-Ε.Ε ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Με την Αρ. Πρωτ. ΔΕΛ 1141178/15-10-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση μηχανικών μελών προσωπικών εταιριών σε υποθέσεις προσαύξησης περιουσίας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τα ανωτέρω προαναφερόμενα και με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1033/21.2.2013 προκύπτει ότι, σε περιπτώσεις υποθέσεων μηχανικών - μελών προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) με αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών μηχανικού, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων και με εταίρους μόνο μηχανικούς από τους οποίους ασκείται αποκλειστικά η συνολική εταιρική δραστηριότητα - στους οποίους διενεργείται φορολογικός έλεγχος, για την κάλυψη της προσαύξησης της περιουσίας τους δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη που τους ανήκουν μετά τη φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών τους με τους Σ.Κ.Κ. της παρ. 5 του άρθ. 49 του Ν. 2238/1994, εφόσον είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων τεκμαρτών.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Α 1141178 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNzZuNHBXWkt6Nmc/edit
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...