Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Νέοι προϊστάμενοι σε κρίσιμες διευθύνσεις στο Υπουργείο Οικονομικών


Νέοι επικεφαλής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού και στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ. ορίστηκαν με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο τρίτο τεύχος του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τις αποφάσεις υπογράφει η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών Κατερίνα Σαββαΐδου.

Αναλυτικά, τοποθετήθηκαν:
Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.: Μπάκας Ιωάννης του Δημητρίου
Προϊσταμένη στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.: Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου
Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.: Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου
Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.: Βλάχος Νικόλαος του Αποστόλου

Με την υπ” αρ. Πρωτ: Δ2Γ 1117090 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β” 1105/18-08-2014)
Επιλέγουν και τοποθετούν τον υπάλληλο Γεώργιο Κωστολιά του Ιωάννη (Α.Μ 440719) του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και με βαθμό Γ΄ ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης στην Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής.

Δείτε τις αποφάσεις στο σύνολό τους ακολούθως:
Δ2Γ 1117102 ΕΞ 18-8-2014: Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Δ2Γ 1117062 ΕΞ 18-8-2014:Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
Δ2Γ 1117072 ΕΞ 18-8-2014: Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
Δ2Γ 1117063 ΕΞ 18-8-2014: Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...